Dugnad utsatt

Vedlikehold av skytebanen er under planlegging, men det blir ikke arrangert noen dugnad denne uka. Arbeidsleder er opptatt med Finnmarksløpet og det er enighet mellom pistolklubben og skytterlaget at arbeidet utsettes til neste uke.

Medlemmene i pistolklubben og skytterlaget vil få personlige innkallinger til dugnad – dvs hver og en vil bli spurt direkte om de kan påta seg bestemte oppgaver. Slik skal vi unngå at noen dager er det for mye forlk på dugnad – andre dager nesten ingen.

Materiallister og søknader er under utarbeidelse.

Åpent stevne 10.02.15

OBS OBS Husk stevne i kveld!

Tana og Nesseby pistolklubb inviterer til åpent approbert stevne tirsdag 10. februar kl. 19.00. Stevnet arrangeres på skytebanen i Varangerbotn, og det skytes VM-fin. Stevnet har stevnenr. 1520022 på terminlista.

Innskudd kr 100,- som betales etter gjennomført stevne.

Årsmøte 18.02.2014

OBS!! Endring av årsmøtedato!!

Det innkalles til årsmøte onsdag 18.02.15 kl. 18.00 på skytebanen.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må sendes styret innen 25. januar 2015.

Sakene kan sendes til johnnyleo(at)gmail.com

Det blir trening på banen etter at årsmøtet er ferdig.

Styret

Nye sider

Da er hjemmesiden blitt oppdatert. Det er lagt inn flere nye sider/linker. Det er lagt ut protokoll fra årsmøtet i 2014, det er lagt ut link til terminlisten 2015 for Finnmark og det er lagt ut et skjema som skal brukes ved våpensøknad.

Treningstips

Vi kommer til å legge ut en del treningstips utover vinteren og våren med håp om at dette kan gi våre medlemmer en ekstra inspirasjon til å fokusere på ulike sider ved pistolskytingen. Sjekk med gjevne mellomrom i menyen «Treningstips» – der vil det legges tips og triks for å bli en bedre pistolskytter.

Dagens treningstips finner du her

Pistolklubben med egen hjemmeside!

Hei alle sammen.

Tana og Nesseby pistolklubb har opprettet en egen hjemmeside i tillegg til vår facebook-side. Facebook er en effektiv måte å kommunisere med våre medlemmer på, men egner seg i mindre grad for publisering av resultatlister i pdf og excel-format. Hjemmesiden vil inneholde samme informasjon som facebooksiden, men vil i tillegg har en utvidet resultatservice. Det vil også komme egne sidemenyer hvor reglement, prosedyrer og interessante linker vil bli tilgjengelig.