Dugnad utsatt

Vedlikehold av skytebanen er under planlegging, men det blir ikke arrangert noen dugnad denne uka. Arbeidsleder er opptatt med Finnmarksløpet og det er enighet mellom pistolklubben og skytterlaget at arbeidet utsettes til neste uke.

Medlemmene i pistolklubben og skytterlaget vil få personlige innkallinger til dugnad – dvs hver og en vil bli spurt direkte om de kan påta seg bestemte oppgaver. Slik skal vi unngå at noen dager er det for mye forlk på dugnad – andre dager nesten ingen.

Materiallister og søknader er under utarbeidelse.