Innkalling til kretsting 29. november 2015

Innkalling til Kretsting for Finnmark Skytterkrets søndag 29.nov 2015.

Sted: Skytterhuset i Karasjok

Tid: 11:00

Program:

11:00 Registrering av deltakere og lunch ( brødmat )

12:00 Tinget starter.

Sak 1. Godkjenning av nytt regelverk for skytterkretsen. Dette vil bli utsendt til klubbene senere.

Sak 2. Godkjenning av regnskap fra perioden siden siste Kretsting. Grunnet stort arbeidspress på kasserer er det mulig at dette ikke er ferdig før på møtet.

Sak 3. Valg av permanent kretsstyre som sak erstatte «kuppmakerne».

15:00 Middag

16:00 Møtet fortsetter om nødvendig eller så avslutter vi og reiser hjem.

Klubbene oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til kretsstyret. Norges Idrettsforbunds regler sier at et styre av 4 personer eller mer MÅ ha minst 2 kvinner.