Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Tana & Nesseby pistolklubb den 13. april 2021. Årsmøtet starter den 13. april kl 1800 på Nesseby Oppvekstsenter. I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil årsmøtet ta opp innkommende saker. Innkommende saker bes sendes på mail til pistolklubbens mailadresse innen 30.03.21.Det vil også komme innkalling med påmelding til årsmøtet via Rubic medlem.Skulle smittesituasjonen tilsi det vil årsmøtet bli gjennomført digitalt, men i utgangspunktet legges det opp til fysisk møte.

Styret