Nye datasystemer i NSF

Norges skytterforbund har i løpet av 2016 arbeidet med å sette i drift Norges idrettsforbund sine dataløsninger som er tilpasset skyting. Arbeidet har vært omfattende, men den 15 desember gikk de online med alle de nye løsningene.

Dette betyr omlegging og forenkling av hvordan man skal melde seg på et stevne og hvordan arrangørene utarbeider startlister og resultatlister. Håpet er jo at alle resultatene fra stevner i regi av NSF skal være tilgjengelige rett etter stevneslutt.

Som deltaker på et stevne hos Tana og Nesseby pistolklubb vil den største endringen være at all påmelding skjer via Min idrett. Der betaler du påmeldingsavgiften og i løpet av januar 2017 vil du også kunne booke skive og skytetid. Dette tror vi vil være populært på stevner som skyter flere programmer og ønsket er at ventetiden på banen kan bli kortere.

Flere oppdateringer om de nye systemene publiseres fortløpende.

Er du på facebook og medlem av pistolklubb i Finnmark? Søk opp gruppen «Pistolklubber i Finnmark» og søk medlemskap. Der legger vi også ut mye nyttig informasjon.