Vedlegg til våpensøknad

Når du skal søke politiet om tillatelse til eget håndvåpen skal du bruke det vanlige søknadsskjemaet for våpen. Men i tillegg skal du legge ved dette skjemaet som må være fylt ut og signert av lederen i klubben.