Styret TNPK 2014

Styret i Tana og Nesseby pistolklubb består av følgende personer:

  • Roger Persson – Leder
  • Ragnhild Rajala Lautz – styremedlem
  • Kåre Aasprong – sekretær
  • Jim Njolla – styremedlem
  • Johnny-Leo Jernsletten – Kasserer