«Høstfelten» 8-9 august, Kirkenes

Resultatliste Høstfelt Vinterveiskaret 2015

Finfelt: Klasse B:
1. 81p Bård Arnljot Kirkenes Pistolklubb
2. 74p Jan Petter Dørmenen Kirkenes Pistolklubb
3. 67p Hans Nyhus Lyngen Pistolklubb
4. 63p Knut Hildonen Tana og Nesseby Pistolklubb

Klasse C:
1. 56p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb

Klasse D:
1. 75p Tom Jensen Kirkenes Pistolklubb
2. 74p Knut Kalliainen Kirkenes Pistolklubb
3. 62p Ørnulf Mathisen Kirkenes Pistolklubb
4. 60p Yngve Arvola Kirkenes Pistolklubb
5. 59p Petter Gramnæs Kirkenes Pistolklubb

Grovfelt:
Klasse B:
1. 85p Jan Petter Dørmenen Kirkenes Pistolklubb
2. 61p Hans Nyhus Lyngen Pistolklubb

Klasse C:
1. 67p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb

Klasse D:
1. 64p Knut Hildonen Tana og Nesseby Pistolklubb
2. 55p Petter Gramnæs Kirkenes Pistolklubb
3. 53p Tom Jensen Kirkenes Pistolklubb
4. 45p Yngve Arvola Kirkenes Pistolklubb
5. 43p Bård Arnljot Kirkenes Pistolklubb

Spesialpistol:
Klasse A:
1. 43p Tom Jensen Kirkenes Pistolklubb
2. 42p Jan Petter Dørmenen Kirkenes Pistolklubb
3. 42p Yngve Arvola Kirkenes Pistolklubb
4. 41p Knut Kalliainen Kirkenes Pistolklubb
5. 37p Petter Gramnæs Kirkenes Pistolklubb
6. 31p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb
7. 31p Svenn Bergeng Kirkenes Pistolklubb
8. 19p Hans Nyhus Lyngen Pistolklubb

Spesialrevolver:
Klasse A:
1. 28p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb

Magnum 1:
Klasse A:
1. 45p Knut Kalliainen Kirkenes Pistolklubb
2. 44p Jan Petter Dørmenen Kirkenes Pistolklubb
3. 36p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb

Militærfelt:
Klasse B:
1. 68p Knut Hildonen Tana og Nesseby Pistolklubb

Klasse C:
1. 78p Jan Petter Dørmenen Kirkenes Pistolklubb
2. 63p Tom Jensen Kirkenes Pistolklubb

Klasse D:
1. 66p Knut Kalliainen Kirkenes Pistolklubb
2. 62p Petter Gramnæs Kirkenes Pistolklubb
3. 46p Yngve Arvola Kirkenes Pistolklubb
4. 46p Bård Arnljot Kirkenes Pistolklubb
5. 39p Hans Nyhus Lyngen Pistolklubb
6. 36p Svenn Bergeng Kirkenes Pistolklubb
7. 28p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb

Revolverfelt:
Klasse C:
1. 75p Jan Petter Dørmenen Kirkenes Pistolklubb

Klasse D:
1. 70p Knut Kalliainen Kirkenes Pistolklubb
2. 60p Yngve Arvola Kirkenes Pistolklubb
3. 52p Petter Gramnæs Kirkenes Pistolklubb
4. 49p Tor Eliseussen Kirkenes Pistolklubb
5. 42p Tom Jensen Kirkenes Pistolklubb
6. 33p Svenn Bergeng Kirkenes Pistolklubb
7. 31p Svein Mikkelsen Kirkenes Pistolklubb
8. 29p Wenche Hansen Lyngen Pistolklubb