Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Tana og Nesseby pistolklubb?

Norges skytterforbund har fra 1. januar 2017 innført Norges idrettsforbund sine datasystemer. Dette betyr at medlemssøknad til TNPK skal sendes via «Min idrett» (https://minidrett.nif.no/).

Hvis du ikke har opprettet konto i Min idrett går du på «Ny bruker» og legger inn den nødvendige informasjonen. Etter at du har fått tilgang på din bruker i Min idrett og logget inn trykker du på fanen for «medlemsskap» og søker etter Tana og Nesseby pistolklubb gjennom linken «Finn ny klubb». Når du merker av for TNPK kan du sende elektronisk søknad til oss om medlemsskapet. Vi svarer som regel i løpet av noen dager.

Medlemskontingenten er i 2017 på NOK 800,- og blir fakturert gjennom Min idrett.