Om klubben

Tana og Nesseby Pistolklubb
Org.nr.: 913 307 232
Postboks 85
9820 Varangerbotn
Epost: post(at)tnpk.no

Vi driver trening i Varangerbotn hver tirsdag kl 19 i vinterhalvåret. Oppmøte på Nesseby oppvekstsenter, på øversiden av Esso.

Klubben disponere våpen som kan lånes til trening på vår bane. Opplæring vil bli gitt til nye medlemmer.