Om klubben

Tana og Nesseby Pistolklubb
Org.nr.: 913 307 232
Leder: Odd-Steinar Mathisen
9845 Tana
Epost: oddsteinar(at)gmail.com

Vi driver trening i Varangerbotn hver tirsdag kl 19 i vinterhalvåret. Oppmøte på Nesseby oppvekstsenter, på øversiden av Esso.

Klubben disponere våpen som kan lånes til trening på vår bane. Opplæring vil bli gitt til nye medlemmer.

Medlemskontigent kan innbetales til konto:

1503.45.15147

Medlemskontingenten for 2016: NOK 800,-

HUSK å merk innbetalingen med navn, adresse og fødselsdato.