Åpent stevne 20. november 2016

Tana og Nesseby pistolklubb inviterer til åpent stevne i «Standardpistol» og «VM-fin» søndag 20. november 2016.

Påmelding frem til 10.50 og stevnestart er kl. 11.00.

Vi har avviklet kontantbetaling og det vil bli sendt ut faktura med påmeldingsavgift etter stevnet. Husk å oppgi e-postadresse ved påmelding. Pengepremier til vinnerne vil bli trukket fra startkontingent/ overført direkte til bankkonto når resultatlistene er klar.

Skytebanen er lokalisert i Nesseby oppvekstsenter med inngang på øversiden av bygget. Inngangen er opp vindeltrapp på nord-østsiden av bygget.

 

Velkommen.

Vintercup Finnmark og nasjonal vinterserie

Etter mye planlegging er vi endelig kommet i mål med egen vintercup for Finnmark og deltakelse i nasjonal vinterserie i hurtigpistol (7F).

Vintercup Finnmark

Tana og Nesseby pistolklubb har tatt initativ til en egen vintercup i Finnmark. Vintercupen er ment som en mulighet til å konkurere med andre pistolskyttere i Finnmark uten å måtte reise rundt i fylket (selv om det også kan være veldig hyggelig :)). Programmet som skytes er «Standardpistol» og alle gjennomfører programmet i løpet av ukenummerene listet opp under. Resultatene meldes inn og publiseres på nett. For vintercupen skytes det i følgende ukenummer i 2016/2017:

Uke 44-48-5-9-og 13

Det er laget et lite knippe med regler som vil bli sirkulert ut til de klubbene som er interessert i å delta.

Nasjonal vinterserie hurtigpistol (7F)

I tillegg ønsker TNPK å delta i den nasjonale cupen i hurtigpistol, og vi kommer til å arrangere terminfestede stevner på følgende tidspunkt: Hurtigpistol (7F) stevner på Torsdager i uke 42-46-3-7 og 11
Ergo :
Torsdag 20 Oktober
Torsdag 17 November
Torsdag 19 Januar
Torsdag 16 Februar
Torsdag 16 Mars

Start er 19.00 i Varangerbotn.

Resultatene vil bli offentliggjort på http://www.fsu.no/issf/index.htm

Hvis dere ønsker å delta i denne nasjonale cupen er det bare å møte opp på våre stevner, eller terminfeste egne stevner i de oppgitte ukenummerene.

Vi håper på stor deltakelse i begge seriene!

Invitasjon til stevne 22.11.2015 i Varangerbotn

Tana og Nesseby pistolklubb inviterer til åpent stevne i «Standardpistol» og «VM-fin» søndag 22. november 2015 (stevnenummer 1520027 og 1520028).

Påmelding frem til 10.50 og stevnestart er kl. 11.00.

Vi har avviklet kontantbetaling og det vil bli sendt ut faktura med påmeldingsavgift etter stevnet. Husk å oppgi e-postadresse ved påmelding. Pengepremier til vinnerne vil bli trukket fra startkontingent/ overført direkte til bankkonto når resultatlistene er klar.

Skytebanen er lokalisert i Nesseby oppvekstsenter med inngang på øversiden av bygget. Inngangen er opp vindeltrapp på nord-østsiden av bygget.

 

Velkommen.

Innkalling til kretsting 29. november 2015

Innkalling til Kretsting for Finnmark Skytterkrets søndag 29.nov 2015.

Sted: Skytterhuset i Karasjok

Tid: 11:00

Program:

11:00 Registrering av deltakere og lunch ( brødmat )

12:00 Tinget starter.

Sak 1. Godkjenning av nytt regelverk for skytterkretsen. Dette vil bli utsendt til klubbene senere.

Sak 2. Godkjenning av regnskap fra perioden siden siste Kretsting. Grunnet stort arbeidspress på kasserer er det mulig at dette ikke er ferdig før på møtet.

Sak 3. Valg av permanent kretsstyre som sak erstatte «kuppmakerne».

15:00 Middag

16:00 Møtet fortsetter om nødvendig eller så avslutter vi og reiser hjem.

Klubbene oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til kretsstyret. Norges Idrettsforbunds regler sier at et styre av 4 personer eller mer MÅ ha minst 2 kvinner.

Feltstevne 23. august i Vadsø

Vadsø pistolklubb inviterer til feltstevne førstkommende søndag, 23. august kl 10 (merk tidspunkt!). Det skytes
– Finfelt,
– grovfelt,
– militærfelt og
– revolverfelt.

Spesialpistol ved anledning.

Tana og Nesseby pistolklubb oppfordrer flest mulig av våre medlemmer til å delta på feltstevnet.